Документа и обрасци

Ценовници

Ценовник - гробље

Преузмите документ

Цене осталих комуналних услуга

Преузмите документ

Цене комуналних услуга

Преузмите документ

Ценовник пијац

Преузмите документ

Планови

Средњерочни план рада 2017-2022.

Преузмите документ

Дугорочни план рада 2017-2027.

Преузмите документ

Општа документа

ОДЛУКА О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

Преузмите документ

ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Преузмите документ

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈП "3.СЕПТЕМБАР" - ДОПУНА

Преузмите документ

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈП "3.СЕПТЕМБАР"

Преузмите документ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Преузмите документ

ОДЛУКА О ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ,ЧИСТОЋИ И КОМУНАЛНОЈ ХИГЈЕНИ

Преузмите документ

Правилник о пијачном реду

Преузмите документ

Организација предузећа

Преузмите документ

Статут предузећа

Преузмите документ

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова

Преузмите документ

Правилник о рачуноводству

Преузмите документ

Обрасци

ПОТВРДА О ПРИКЉУЧЦИМА ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Преузмите документ

ПОТВРДА О ПРИКЉУЧЦИМА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Преузмите документ

ЗАХТЕВ ЗА ПОТВДУ О ПРИКЉУЧЦИМА

Преузмите документ

Записниок о скидању мерног инструмента

Преузмите документ

Обавештење о искључењу са водоводне мреже

Преузмите документ

Налог за искључење са водоводне мреже

Преузмите документ

Опомена за измирење дуга

Преузмите документ

Извештаји

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Преузмите документ

РЕЗУЛТАТИ УЗОРКОВАНЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Преузмите документ

МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА О ФИН.ИЗЕШ.ЗА 2017.ГОДИНУ

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017.ГОДИНУ

Преузмите документ

Извештај независног ревизора за 2015.

Преузмите документ

Одлука о усвајању ФИ за 2015.

Преузмите документ

Одлука о усвајању извештаја ревизора

Преузмите документ

Одлука о расподели добити

Преузмите документ

Извештај ревизора 2016.

Преузмите документ

Извештај о раду за 2016.

Преузмите документ

Програми

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019 ГОДИНУ

Преузмите документ

Одлука о усвајању Програма пословања

Преузмите документ

Програм пословања за 2016.

Преузмите документ

Програм пословања за 2017.

Преузмите документ

Програм пословања за 2018.

Преузмите документ