Организациона структура

Организациона шема предузећа из Правилника о организацији и сестематизацији послова ЈП "3.Септембар" Нова Варош.