Историјат

Кратак историјат од оснивања и статусне промене које су вршене у току пословања предузећа ЈП "3.Септембар" Нова Варош

По први пут ово предузеће је основано као Комунално предузеће "3.септембар" Нова Варош одлуком Народног одбора градске општине среза Златарског број 504 од 19.01.1953.године.

Од наведеног датума почиње пословање предузећа које је у току времена претрпело одређене промене у складу са законским одредбама које су то условљавале.

Комунално предузеће је организовано као Радна организација за комуналне делатности "3.септембар" Нова Варош и уписано под бр.Фи.1434/78 од 14.12.1978 године код Привредног суда у Ужицу.

Након тога долази до организовања Јавног предузећа за комуналне делатности, становање, грађевинско земљиште и путеве "3.септембар" п.о. Нова Варош уписно код Привредног суда у Ужицу под бројем Фи.232/90 од 05.04.1990.године.

Усклађивањем са Законом о предузећима и Законом о јединственој класификацији делатности организује се Јавно предузеће за комуналне делатности "3.септембар" Нова Варош уписано у регистар Привредног суда Ужице под бројем Фи.197/2000 од 24.03.2000.године.

Задња промена је извршена након утврђене обавезе превођења у регистар АПР када је Јавно предузеће за комуналне делатности "3.септембар" Нова Варош извршило превођење код АПР под бројем БД 19763/2005 од 13.06.2005. са којим статусом и данас послује.

Нова Варош, 06.03.2018.

Д и р е к т о р,
Сузана Шуљагић