ЈП „3.Септембар“

ЈП „3.Септембар“ Нова Варош основано је ради обезбеђења трајног обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса као и редовног задовољења потреба корисника комуналних услуга.

Сертификат бонитетне изврсности

Бонитетна кућа CompanyWall оцену А+ додељује фирми која напредује у пословним успесима, фирми која је способна да подмири своје обавезе и успешно избегне пословне ризике.

Мој рачун

Од сада на сајту ЈП "3.Септембар" можете проверити стање Вашег рачуна. За више информација идите на страницу мој рачун.

Контакт

Адреса

Карађорђева 114, Нова Варош

Бесплатна телефонска линија

0800-333-002

Електронска пошта

info@jp3septembar.rs

ЈП „3.Септембар“ се између осталог бави следећим комуналним делатностима:

  • Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
  • Управљање комуналним отпадом
  • Одржавање улица и путева у граду и другим насељима
  • Одржавање чистоће на површинама јавне намене
  • Oдржавањe, заштитa и развој локалних и некатегорисаних путева

Актуелности

ЈП "3.Септембар" је након спроведеног поступка јавне набавке, изабрало понуђача и уговорило испоруку контејнера од 1,1 ми 5 мза одлагање Детаљније...