ЈП „3.Септембар“

ЈП „3.Септембар“ Нова Варош основано је ради обезбеђења трајног обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса као и редовног задовољења потреба корисника комуналних услуга.

Сертификат бонитетне изврсности

Бонитетна кућа CompanyWall оцену А+ додељује фирми која напредује у пословним успесима, фирми која је способна да подмири своје обавезе и успешно избегне пословне ризике.

Мој рачун

Од сада на сајту ЈП "3.Септембар" можете проверити стање Вашег рачуна. За више информација идите на страницу мој рачун.

Електронски информатор

Основни подаци о органу јавне власти и информатору налазе се на овој страници.

Контакт

Адреса

Карађорђева 114, Нова Варош

Бесплатна телефонска линија

0800-333-002

Електронска пошта

info@jp3septembar.rs

ЈП „3.Септембар“ се између осталог бави следећим комуналним делатностима:

  • Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
  • Управљање комуналним отпадом
  • Одржавање улица и путева у граду и другим насељима
  • Одржавање чистоће на површинама јавне намене
  • Oдржавањe, заштитa и развој локалних и некатегорисаних путева

Актуелности

ЈП "3.Септембар" је данас од Министарства за заштиту животне средине Републике Србије, добило као доанацију возило FORD N3, аутосмећар од 18 кубика (16+2), чија је вредност 24 мил. динара и значајно ће олакшати прикупљње и одвоз отада са територије општ Детаљније...

Поштовани суграђани и суграђанке,

У периоду од 15.маја до 05.јуна 2023. године општина Нова Варош и ЈП "3.Септембар" ће спроводити испитивање Вашег задовољства комуналним услугама на тери Детаљније...