СТИГАО КАМИОН ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

ИВЕКО 2022

Камион марке IVECO које је ЈП "3.Септембар" Нова Варош, купило из сопствених средстава, за потребе зимског одржавања града испоручено је од стране изабраног понуђача.

У току 2021.године, након спроведеног поступка јавне набавке, изабран је понуђач за испоруку камиона са изводима за снежни плуг и вучени посипач соли, чија је првенствена намена зимско одржавање града. Финансијска средства су реализована из кредита пословне банке и сопствених средстава Предузћа.

Камион који  се до сада користио за ове намене, је био ФАП 1417 из 2000.године и више није било могуће са истим, због честих кварова и израубованости вршити поверну услугу чишћења градске зоне Нове Вароши зими, која код нас почиње у новембру и траје најчешће до краја априла.

Због поремећаја на тржишту, најпре због проблема које је изазвао ковид, а затим и рата у Украјини, договорена испорука од 150 дана је повећана за још 120, али нам је врло важно да је камион испоручен и да ће бити спреман за наступајућу зимску сезону.

Испоруку новог камиона двоосовинца (4*4), година производње 2022., су извршили  заједнички "Аuto MB Commerce" d.o.o. Ниш за камион и надградњу "ATRIKOD" d.d.o. Kрушевац.