Изградња дела канализационе мреже Петловац

Изградња канализационе мреже Петловац

У току априла ће бити започети радови на изградњи дела канализационе мреже у насељу Петловац.

Ови радови се односе на део насеља који још увек нису прикључени на систем јавне канализационе мреже.