ВОДОВОД У БИСТРИЦИ КА РАЈИЋИМА

рајићи

ЈП "3.Септембар" је данас почело са извођењем прве фазе  радова на изради водоводних инсталација у Бистрици - крак Рајићи.

Инвеститор је општина Нова Варош, а у првој фази се врши ископ, полагање цевовода и затрпавање истог у дужини од 1500 метара. На овај начин 40-ак домаћинстава ће добити природним падом воду и решити вишегодишњи проблем водоснабдевања,посебно у летњем сушном периоду.

У другој фази предвиђена је израда резервора и црпног постројења и даљи ископ и полагање водовдних инсталација како би и потрошачи на већој надморској висини добили воду.