ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

БРАНОШЕВАЦ

У току ове радне недеље Предузеће је радило на уклањању дивљих депонија у граду, углавном грађевинског шута, намештаја, грања и шибља.Дакле све оно што не представља комунални отпад.Апелујемо на суграђане да овакав отпад одвозе на депонију грађевинског шута на уласку у град,коју ми одржавамо.Одлагање оваквог отпада у контејнере за комунални отпад ствара нам проблеме у функционисању ауто смећарки које раде на одвозу овог отпада јер просто не могу да подигну такав терет,као ни радници који манипулишу са овим контејнерима.

Уколико имате веће количине оваквог отпада молимо вас да нам то најавите како бисмо могли да се организујемо и пошаљемо подизач са већим контејнером на предвиђену локацију.

Унапред се захваљујемо на разумевању и сарадњи, а све уциљу лепшег и уређенијег града у коме сви живимо .