Израда пропуста на путу Нова Варош - Акмачићи

Израда пропуста на путу Н.Варош - Акмачићи

У месецу априлу 2018. ће бити урађена два пропуста на путу од Нове Вароши према Акмачићима.

Ови пропусти ће се урадити на два критична места на којима је дошло до пропадања асфалта и оштећења пута, с циљем да се вода од кише и отапања снега адекватно усмери, а самим тим и спречи пропадање асфалта.