Почетак радова на водоснабдевању МЗ Божетићи

Ћурчића врело

Почели су радови на изворишту Ћурчића врело,који су предвиђени за решавење вишедеценијског проблема водоснабдевања МЗ Божетићи.Инвеститор је општина Нова Варош,а извођач првенствено земљаних радова у првој фази извођења пројекта је ЈП "3.Септембар".

Капацитет изворишата Ћурчића врло које се може захватити за потребе водоснабдевања процењен је на 25 л/с.Планирана потрошња успутних насеља је процењена на 15 л/с, а вишак воде од 10 л/с служио би за допуну система водоснабдевања Нове Вароши.

Систем за водоснадбевање МЗ Божетићи би обухватио: каптажу изворишта Ћурчића врело,доводни гравитациони цевовод од изворишта до црпне станице "Штитково". Објекат ЦС Штитково са неопходном хидромашинском опремом, потисни цевовод од ЦС Штитково до резероара Божетићи са црпном станицом и једном комором  запремине 200 м кубних.Такође је предвиђена и инсталација две филтерске јединице.