Израда водовдних инсаталација-крак Зечевићи I фаза

Зечевићи I фаза

Радови ће обухватити око 1000 м нових водоводних инсталација у овој првој фази,израду шахти са централизованим водомерима. Након завршетка ове фазе,у складу са плановима општине Нова Варош као инвеститором,наставиће се са радовима и у следећој години,како бисмо у овом делу туристичке зоне Златара имали потпуно нову водоводну мрежу која ће моћи да задовољи потребе у испоруци воде, с обзиром на све већи број смештајних капацитета који се константно граде на наведном потезу.