НАБАВЉЕНА НОВА КОМБИНОВАНА МАШИНА

радна машина повокопач

Предузеће је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке набавило нову комбинповану машину-ровокопач,марке Caterpillar, модел 434F2.

Да бисмо успели да што квалитетније   одговоримо постављеним задацима и уговореним обавезама Предузеће је обагатило свој возни парк са овом изузетном радном машином, која дефинитивно важи за најбољу на тржишту и која ће уз већ постојећи ровокопач који је генерално ремонтован овог лета, свакако бити од велике помоћи у реализацији послова које добијамо од оснивача,на обострано задовољство оснивача као наручиоца,нас као извођача радова и наравно крајних корисника,наших цењених суграђана.

Набавку финасирамо из сопствених средстава која смо већим делом обезбедили задуживањем путем кредита код пословне банке и делом из средстава из редовног пословања Предузећа.